Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (Συνοπτικός)

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ενημερωθείτε για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023: