Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Αγαπητοί γονείς,
     σας ενημερώνουμε ότι ο τρόπος επαναλειτουργίας της σχολικής μας μονάδας, μετά τη λήξη της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων λόγω COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων κατά το τρέχον σχολικό έτος, ορίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/20/06-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε, μεταξύ άλλων, να σας επισημάνουμε τα εξής:

Αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου

·         Κάθε τμήμα στο σχολείο μας χωρίστηκε σε δύο υποτμήματα. Κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας, οι μαθητές του α΄ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β΄ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του α΄ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ οι μαθητές του β΄ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Κατά τον ίδιο τρόπο, με εναλλαγή ημερών παρακολούθησης ανά εβδομάδα για κάθε υποτμήμα, συνεχίζει να λειτουργεί το σχολείο μας και για τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.
·         Η Διοίκηση του σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων, έχει μεριμνήσει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδίως αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, με την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
·         Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών των τμημάτων, υιοθετούνται πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών/τριών και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των παιδιών σε κάθε χώρο του σχολείου. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το πρόγραμμα διαλειμμάτων και εφημεριών τροποποιήθηκε ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ-ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
Διαλείμματα
Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις
Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις
1ο
09:25 – 09:40
09:45 – 10:00
2ο
11:10 – 11:25
11:30 – 11:45
3ο
13:05 – 13:15 *
12:25 – 12:35
* Δυνητική σταδιακή αποχώρηση παιδιών με συνοδεία.

·         Κατά την πρωινή προσέλευση δε θα πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο, ενώ η καθιερωμένη προσευχή θα πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.
·         Δεν επιτρέπεται η είσοδος γονέων και κηδεμόνων στο χώρο του σχολείου. Οι γονείς/κηδεμόνες θα παραδίδουν τα παιδιά τους στους εκπαιδευτικούς του σχολείου κατά την πρωινή προσέλευση και θα τα παραλαμβάνουν κατά την αποχώρηση/σχόλασμα στις εισόδους του αύλειου χώρου. Προκειμένου το σύνολο των μαθητών να αποχωρεί σταδιακά, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών των  Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων μπορούν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους λίγο νωρίτερα (13:05-13:15).

Αναφορικά με τους παιδαγωγικούς/μαθησιακούς στόχους
·         Βιώνοντας όλοι μία παγκόσμια υγειονομική κρίση, μία πρωτόγνωρη εμπειρία, κεντρικό μέλημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να «μπουν», να «δουν» και να προσαρμοστούν σε μία νέα πραγματικότητα, να μάθουν και να εσωτερικεύσουν ένα «πρωτόκολλο» συμπεριφορών που θα περιλαμβάνει νέους, καθημερινούς, προσωπικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας (όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.).
·         Το σχολείο θα εστιάσει στην ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των παιδιών και στην ενδυνάμωση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας, προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών/τριών τόσο για γνωστική κατανόηση των παραγόντων της υγειονομικής κρίσης που βιώνουν όσο και τις ανάγκες τους για έκφραση και εξωτερίκευση συναισθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι κάθε λεπτό «συναισθηματικά διαθέσιμοι» να διαχειριστούν τη «συναισθηματική μεταβλητότητα» που τα περισσότερα παιδιά εκδηλώνουν κατά την παρούσα περίοδο (άλλοτε χαρούμενα, άλλοτε σε υπερένταση).
·         Κάθε παιδί θα υποστηριχθεί προκειμένου να νιώσει γνωστικά και συναισθηματικά ότι ολοκλήρωσε έναν «κύκλο», προκειμένου να μεταβεί ομαλά στην επόμενη τάξη ή σχολική βαθμίδα, καθώς κάθε μετάβαση συνιστά από μόνη της μία «αναπτυξιακή» κρίση για το παιδί, την οποία καλείται να διαχειριστεί.
·         Όσον αφορά στο μαθησιακό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένους, ποιοτικούς στόχους κυρίως των μαθημάτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας και των Φυσικών Επιστημών, δεδομένου του πολύ σύντομου διαστήματος δια ζώσης φοίτησης των παιδιών μέχρι τη λήξη του παρόντος διδακτικού έτους. Κατά την περίοδο αυτή, οι εκπαιδευτικοί «θα διδάσκουν, θα βλέπουν τα παιδιά μα…θα μένουν μακριά…», «διορθώσεις δε θα κάνουν σε τετράδια και βιβλία, μα θα βοηθούν με λύσεις σε κάθε μία απορία…».

Αναφορικά με τα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών
Εφαρμόζοντας τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., κάθε παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του καθημερινά τα απαραίτητα προσωπικά του αντικείμενα:
·      Δύο (2) τουλάχιστον μπουκάλια νερό (καθώς οι βρύσες θα αξιοποιηθούν μόνο για πλύσιμο χεριών)
·      Οτιδήποτε θέλει να φάει ή να πιει (καθώς δε θα λειτουργεί το Κυλικείο)
·      Από δύο (2) μολύβια, γομολάστιχες, στιλό
·      Χαρτομάντιλα
·      Αντισηπτικά μαντιλάκια (προαιρετικά, καθώς θα υπάρχει διαθέσιμο άφθονο υγρό αντισηπτικό σε κάθε χώρο του σχολείου)
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνει σαφές στα παιδιά ότι ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ προσωπικά τους αντικείμενα και ΔΕ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ το φαγητό τους!

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε θερμά, κανένα παιδί να μην προσέρχεται στο σχολείο εάν την προηγούμενη μέρα ή το πρωί ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΚΑΛΑ! Είναι θέμα προσωπικής ευθύνης να προστατέψουμε κάθε εμπλεκόμενο: παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες.


Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση προκειμένου να νιώσετε ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Χανιά, 29/05/2020

Από το Σύλλογο Διδασκόντων του 17ου Δ. Σ. Χανίων


Παρακαλούμε, ενημερωθείτε από το παρακάτω συνημμένο αρχείο αναφορικά με οδηγίες που δίνονται από τον ΕΟΔΥ προς τους γονείς: