Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Εγγραφές στην Α' Τάξη Δημοτικού

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των παιδιών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α' Τάξη του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15-29 Μαΐου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο Γραφείο Διεύθυνσης του Σχολείου μας, καθημερινά και ώρες 10:00-12:00, με την προϋπόθεση ότι ανήκουν στα όρια της σχολικής μας περιφέρειας (Πληροφορίες 28210-97640).

Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα ονόματα των οδών της περιφέρειάς μας:


Επίσης, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, θα μεταβείτε στον χάρτη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, όπου και μπορείτε να εντοπίσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας, καθώς και τα όρια της περιφέρειάς μας:ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1. Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

2. Αποδεικτικό στοιχείο από το το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού.

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/Μαθήτριας (το σχετικό έντυπο διατίθεται από το σχολείο) και

4. Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.