Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Φέτος λαμπάδες αγοράζουμε από το σχολείο!!! Ιδού μερικά δείγματα από το καλλιτεχνικό μας έργο και μέρος από την  ομάδα εργασίας σε μεγάλο οίστρο....