Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Εγγραφές στο Ολοήμερο για το σχολικό έτος 2021-2022

   Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα ισχύσουν τα ακόλουθα: 

1. Προκειμένου οι μαθητές/τριες να φοιτήσουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 δεν απαιτείται οι γονείς να προσκομίσουν Βεβαίωση για την εργασιακή τους κατάσταση.

2. Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος θα συγκροτηθούν με βάση:

Α) την Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) την οποία οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στη Διεύθυνση του σχολείου με όποιον τρόπο μπορούν (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, δια ζώσης), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.


Β) τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης.

3. Η φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική -εφόσον οι γονείς το επιλέξουν- ενώ η αποχώρησή τους θα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή τους με τη σχετική Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

4. Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας  τμήματος  Πρόωρης Υποδοχής( Πρωινής Ζώνης ) μαθητών (7:00-8:00) . Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Ώρες λειτουργίας σχολείου: 13.30 - 16.30

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Από τη Δ/νση του σχολείου

Κάντε "κλικ" πάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε την αίτηση: