Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015

Ημέρα αθλητισμού

Με μεγάλο ενδιαφέρον το σχολείο μας συμμετείχε στην ημέρα αθλητισμού. Πολλές αθλητικές δραστηριότητες
έλαβαν χώρα στην αυλή του σχολείου με την επίβλεψη των γυμναστών μας, Φρόσως και Δημήτρη  αλλά και την ενεργή συμμετοχή των δασκάλων.