Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Επίσκεψη στο μουσείο Ελιάς στις Βούβες

Τον Δεκέμβριο του 14 τα δύο τμήματα της ΣΤ τάξης, επισκεύθηκαν το μουσείο ελιάς στις Βούβες και το πρότυπο ελαιουργείο Terra Creta.